Aktuality
Elektroworkshop

Elektroworkshop

V úterý 5. 10. 2021 čekala na žáky 9. B speciální výuka fyziky formou workshopu, který pro naše žáky připravila SŠ Teleinformatiky v Ostravě – Porubě. Ve dvou hodinách se žáci zábavnou formou seznámili s veličinou elektrický odpor.  

V úvodu workshopu žáci získali představu o fyzikální veličině elektrický odpor a prohlédli si, jak vypadají různé elektrické odpory – rezistory. Potom si vyzkoušeli měření elektrického odporu různých rezistorů, odporových drátů i lidského těla a sestavovali jednoduché elektrické obvody s rezistory a žárovkou. V závěru programu se žáci přesvědčili o tom, jak velké tepelné účinky může elektrický proud mít.