Třída 9.C (2023)

Třídní učitelka: Mgr. Jana Vrzgulová

Náhradní třídní učitelka: Mgr. Renata Danko Jurčová