Třída 9.B

Třídní učitelka: Mgr. Renáta Gonsorčíková
Náhradní třídní učitelka: Mgr. Věra Bahounková

KROUŽEK 3D TISKU

V pátek 19. 11. 2021 se žákům navštěvujícím Kroužek 3D tisku podařilo vytisknout první výrobek podle vlastního návrhu Matěje Skuliny. Navíc začali se skládáním druhé – větší 3D tiskárny. Takže se máme na co těšit. 🙂

ELEKTROWORKSHOP II.

V úterý 9. 11. 2021 si žáci 9.B opět užili netradiční výuku fyziky formou elektroworkshopu, který pro ně připravil Ing. František Knápek ze SŠ Teleinformatiky v Ostravě – Porubě. Tentokrát byl celý program věnován elektrickému napětí.

Nejprve si žáci pomocí jednoduchých pokusů vytvořili představu o tom, co to elektrické napětí je a jak ho lze zvětšit či zmenšit. Poté měřili elektrické napětí různých zdrojů a zjišťovali, jak se toto napětí změní při jejich různém zapojení. Nakonec žáci sestavovali jednoduché elektrické obvody s diodami a měřili na nich elektrické napětí.

SLOŽENÍ 3D TISKÁRNY

Hurá!! Dnes 5. 11. 2021 se chlapcům z 9.B Danielu Frankovi, Davidu Hyvnarovi, Ondrovi Lichému a Matěji Skulinovi (za přispění pana učitele Mgr. Gonsorčíka :-)) podařilo sestavit první 3D tiskárnu, kterou naše škola získala. Vše zvládli, a tak je snad brzy čeká i první tisk.

BAREVNÝ TÝDEN

V týdnu od 11. 10.  do 15. 10. 2021 proběhl na naší škole tradiční Barevný týden, kterého se zúčastnili také žáci 9. B. Tedy alespoň někteří.

LEGIOVLAK

Na nádraží Ostrava – Svinov v těchto dnech opět stojí tradiční LEGIOVLAK, který ve středu 6. 10. 2021 navštívili I žáci 9. B. Legiovlak se skládá ze 14 zrestaurovaných vagónů (mimo jiné z polní pošty, těplušky, zdravotního, velitelského, kovářského, ubytovacího a filmového vagónu), ve kterých se žáci seznámili s historií a významem Československých legií. 

ELEKTROWORKSHOP I.

V úterý 5. 10. 2021 čekala na žáky 9. B speciální výuka fyziky formou workshopu, který pro naše žáky připravila SŠ Teleinformatiky v Ostravě – Porubě. Ve dvou hodinách se žáci zábavnou formou seznámili s veličinou elektrický odpor.

V úvodu workshopu žáci získali představu o fyzikální veličině elektrický odpor a prohlédli si, jak vypadají různé elektrické odpory – rezistory. Potom si vyzkoušeli měření elektrického odporu různých rezistorů, odporových drátů i lidského těla a sestavovali jednoduché elektrické obvody s rezistory a žárovkou. V závěru programu se žáci přesvědčili o tom, jak velké tepelné účinky může elektrický proud mít.

TVOJE ŠKOLA JE HNED ZA ROHEM

V úterý 21. září 2021 se v prostorách VŠB-TU konala akce Tvoje škola je hned za rohem, jejímž cílem bylo seznámit žáky 9. ročníků základních škol s pestrou nabídkou porubských středních škol. Žáci 9. B zde získali informace o jednotlivých středních školách v obvodu přímo od pedagogů a studentů těchto škol. Současně si mohli prohlédnout práce některých studentů a seznámit se s dalšími aktivitami jednotlivých škol. 

CHEMIE NA HRADĚ

Dne 7. září 2021 navštívili žáci 9. B tradiční akci Chemie na hradě, která se konala v areálu Slezskoostravského hradu. V prostorách hradu prezentovaly VŠB-TU a OU různé zajímavé pokusy, soutěže, kvízy a hádanky s přírodovědným zaměřením. Žáci si tak mohli vyzkoušet některé pokusy na „vlastní kůži“ a jiné si jen zblízka prohlédnout.