Třída 9.B (2022)

Třídní učitelka: Mgr. Renáta Gonsorčíková
Náhradní třídní učitelka: Mgr. Věra Bahounková

ŠKOLNÍ VÝLET - CHATA STUDENIČNÉ

Závěr školního roku jsme si zpestřili školním výletem, který proběhl ve dnech 21.-22.6.2022 na Horské chatě Studeničné nedaleko Mostů u Jablunkova. Počasí nám přálo, a tak si děti užily fotbalu, volejbalu, opékání buřtů i dalších her. 

ELEKTROWORKSHOP VIII.

V pátek 10.6.2022 proběhla poslední hodina na SŠ Teleinformatiky. Tentokrát si žáci sami vyrobili svítící lampičky s optickými vlákny. Všichni pracovali s velkým nasazením a zvládli dokonce i pájení. Takže si nakonec mohli odnést svůj vlastní výrobek domů.

ELEKTROWORKSHOP VII.

V pátek 29. 4. 2022 nás opět čekala zajímavá hodina na SŠ Teleinformatiky. Tentokrát žáci  pomocí generátoru vytvářeli střídavé elektrické napětí a jeho průběh si prohlíželi na připojeném osciloskopu. Seznámili se také s pojmy perioda a frekvence a maximální a efektivní hodnota střídavého napětí. Sledovali změny průběhu střídavého napětí při změně těchto veličin. Na závěr si vyzkoušeli připojení diod ke zdroji střídavého napětí a zjistili, jaký vliv mají různé způsoby zapojení na rozsvěcení jednotlivých diod. Všem se nakonec podařilo propojit čtyři barevné diody tak, že střídavě blikali, a měli z toho velkou radost.😊

ELEKTROWORKSHOP VI.

Další hodina na SŠ Teleinformatiky proběhla v pátek 11. 3. 2022  a byla věnovana měření elektrického napětí. Žáci si mohli vyzkoušet, jak velikost elektrického napětí ovlivní jas diody a zkusili si zapojit i tzv. „tištěný spoj“.

ELEKTROWORKSHOP V.

V pátek 18. 2. 2022 se žáci 9.B konečně dočkali dalšího Elektroworkshopu – tentokrát přímo na SŠ Teleinformatiky. Ve speciální laboratoři si mohli vyzkoušet to, co se v uplynulých měsících naučili ve škole. Nejprve se seznámili s pravidly bezpečnosti v této učebně, naučili se zapojení měřícího stolu a vyzkoušeli všechny jeho bezpečnostní prvky – mimo jiné i to, co se stane při zkratu v obvodu.😊 Potom si změřili napětí některých zdrojů a odpor vlastního těla.

ELEKTROWORKSHOP IV.

I v novém roce pokračovala spolupráce naší školy se SŠ Teleinformatiky. Díky tomu si žáci opět mohli zpestřit výuku fyziky a zábavnou formou si zopakovat, co vše se naučili v předešlých hodinách. Soutěž probíhala formou hry Riskuj a kromě otázek čekalo na žáky i poznávání elektrických součástek – těch moderních i těch dnes už nepoužívaných. A to nebylo zdaleka tak jednoduché. 🙂 Soutěž byla do poslední chvíle nerozhodná. Nakonec (jen těsně) zvítězila děvčata, ale o sladkou výhru se podělila i s chlapci.

ELEKTROWORKSHOP III.

V úterý 14. 12. 2021 opět proběhla hodina fyziky ve spolupráci se SŠ Teleinformatiky. Tentokrát se žáci blíže seznámili s veličinou elektrický proud a všichni si také vyzkoušeli jeho měření pomocí ampérmetru.

DEN JAZYKŮ

V úterý 7. 12. 2021 čekala na žáky II. stupně netradiční výuka formou projektového dne. Den jazyků byl věnován nejen angličtině, ale také němčině, ruštině, francouzštině a polštině. Žáci si vyzkoušeli, zda porozumí jednoduchým větám napsaným ve známém i neznámém jazyce, i to jak zvládnou napsat své jméno azbukou. Nakonec si ve skupinách  připravili prezentace pro své spolužáky. Všichni byli moc šikovní  a zaslouží si pochválit. 😊

KROUŽEK 3D TISKU

V pátek 19. 11. 2021 se žákům navštěvujícím Kroužek 3D tisku podařilo vytisknout první výrobek podle vlastního návrhu Matěje Skuliny. Navíc začali se skládáním druhé – větší 3D tiskárny. Takže se máme na co těšit. 🙂

ELEKTROWORKSHOP II.

V úterý 9. 11. 2021 si žáci 9.B opět užili netradiční výuku fyziky formou elektroworkshopu, který pro ně připravil Ing. František Knápek ze SŠ Teleinformatiky v Ostravě – Porubě. Tentokrát byl celý program věnován elektrickému napětí.

Nejprve si žáci pomocí jednoduchých pokusů vytvořili představu o tom, co to elektrické napětí je a jak ho lze zvětšit či zmenšit. Poté měřili elektrické napětí různých zdrojů a zjišťovali, jak se toto napětí změní při jejich různém zapojení. Nakonec žáci sestavovali jednoduché elektrické obvody s diodami a měřili na nich elektrické napětí.

SLOŽENÍ 3D TISKÁRNY

Hurá!! Dnes 5. 11. 2021 se chlapcům z 9.B Danielu Frankovi, Davidu Hyvnarovi, Ondrovi Lichému a Matěji Skulinovi (za přispění pana učitele Mgr. Gonsorčíka :-)) podařilo sestavit první 3D tiskárnu, kterou naše škola získala. Vše zvládli, a tak je snad brzy čeká i první tisk.

MORAVSKOSLEZSKÝ MATEMATICKÝ ŠAMPIONÁT 2021

Ve čtvrtek 21.10.2021 se na Wichterlově gymnáziu konal tradiční Moravskoslezský matematický šampionát, kterého se zúčastnila také tři družstva z 9.B. Ve velké konkurenci 80 družstev se dvěma našim týmům podařilo umístit v první desítce. Na 7. místě skončil tým ve složení David Hyvnar, Ondřej Lichý a Matěj Skulina. Na 10. místě se umístil tým ve složení Daniel Franek, Terezie Horková, Bára Janošková a Tereza Pokorná. Všem zúčastněným blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

 

BAREVNÝ TÝDEN

V týdnu od 11. 10.  do 15. 10. 2021 proběhl na naší škole tradiční Barevný týden, kterého se zúčastnili také žáci 9. B. Tedy alespoň někteří.

LEGIOVLAK

Na nádraží Ostrava – Svinov v těchto dnech opět stojí tradiční LEGIOVLAK, který ve středu 6. 10. 2021 navštívili I žáci 9. B. Legiovlak se skládá ze 14 zrestaurovaných vagónů (mimo jiné z polní pošty, těplušky, zdravotního, velitelského, kovářského, ubytovacího a filmového vagónu), ve kterých se žáci seznámili s historií a významem Československých legií. 

ELEKTROWORKSHOP I.

V úterý 5. 10. 2021 čekala na žáky 9. B speciální výuka fyziky formou workshopu, který pro naše žáky připravila SŠ Teleinformatiky v Ostravě – Porubě. Ve dvou hodinách se žáci zábavnou formou seznámili s veličinou elektrický odpor.

V úvodu workshopu žáci získali představu o fyzikální veličině elektrický odpor a prohlédli si, jak vypadají různé elektrické odpory – rezistory. Potom si vyzkoušeli měření elektrického odporu různých rezistorů, odporových drátů i lidského těla a sestavovali jednoduché elektrické obvody s rezistory a žárovkou. V závěru programu se žáci přesvědčili o tom, jak velké tepelné účinky může elektrický proud mít.

TVOJE ŠKOLA JE HNED ZA ROHEM

V úterý 21. září 2021 se v prostorách VŠB-TU konala akce Tvoje škola je hned za rohem, jejímž cílem bylo seznámit žáky 9. ročníků základních škol s pestrou nabídkou porubských středních škol. Žáci 9. B zde získali informace o jednotlivých středních školách v obvodu přímo od pedagogů a studentů těchto škol. Současně si mohli prohlédnout práce některých studentů a seznámit se s dalšími aktivitami jednotlivých škol. 

CHEMIE NA HRADĚ

Dne 7. září 2021 navštívili žáci 9. B tradiční akci Chemie na hradě, která se konala v areálu Slezskoostravského hradu. V prostorách hradu prezentovaly VŠB-TU a OU různé zajímavé pokusy, soutěže, kvízy a hádanky s přírodovědným zaměřením. Žáci si tak mohli vyzkoušet některé pokusy na „vlastní kůži“ a jiné si jen zblízka prohlédnout.