Třída 9.A

Třídní učitelka: Mgr. Lenka Stolařová
Náhradní třídní učitelka: Mgr. Michaela Kosorinová

Projekt Jana Ámose Komenského v angličtině

V listopadu měli žáci projektové vyučování na téma Den díkůvzdání. Nejprve shlédli videa o historii Dne Díkůvzdání a jak se slaví tento den v USA. Poté byl čas na otázky k videu, společná diskuze a vyplnění pracovních listů. Při brainwritingu na téma I´m thankful for… žáci vyjádřili, za co jsou v životě vděční a čeho si váží. Poté se rozdělili do skupin a každá skupina zpracovala téma Díkůvzdání jiným způsobem. 1. skupina zpracovala plavbu poutníků na lodi Mayflower, 2. skupina se věnovala životu poutníků po příjezdu do Ameriky, 3. skupina zpracovala pomocí Vennova diagramu rozdíly a společné prvky mezi poutníky z roku 1620 a dětmi z roku 2023 a 4. skupina se snažila vymyslet, co nejvíce způsobů, jak někomu vyjádřit svůj vděk. Nechyběla ani časová osa důležitých událostí, prezentace a vzájemné hodnocení. Protože začala zima, žáci si osvěžili slovní zásobu na téma zimní počasí, oblečení, aktivity a sporty diagramem Fishbone a také se proměnili v básníky, kteří psali vlastní básně plné přirovnání a metafor na téma zima.

Konverzaci si žáci procvičili pomocí kartiček, rychlého rande nebo kostek s obrázkovými příběhy. Poslechová cvičení jsme oživili písničkami populárních zpěváků a v gramatice jsme se zaměřili na předpřítomný čas, u něhož žáky bavilo pracovat s mobily a tvořit vlastní vtipné texty k obrázkům v předpřítomném čase  pomocí  „Make it meme“. 

Mgr. Lenka Stolářová

Vánoční besídka 22. 12. 2023

Praha - exkurze do ČNB a vánoční trhy

Vánoční jarmark 7. 12. 2023

Tvoje škola je hned za rohem

Dne 24. 10. 2023 zavítali žáci 9. ročníku na VŠB-TU Ostrava, kde se již počtvrté konala přehlídka středních škol porubského obvodu nesoucí název Tvoje škola je hned za rohem. Na této akci se představily státní i soukromé školy, odborné školy i gymnázia a žáci tak měli možnost se na jednom místě seznámit se širokou škálou studijních oborů, které tyto porubské školy nabízejí, vyzkoušet si na místě některé z pestrých aktivit jednotlivých škol a třeba mezi těmito středními školami najít tu svou budoucí. 

Mgr. Lenka Stolářová

Projekt Jana Ámose Komenského v angličtině

V říjnu si žáci v hodinách AJ vyzkoušeli aktivizující metody tak, aby si osvojili nejen znalosti, ale také dovednosti, jako jsou komunikace, spolupráce a vzájemné učení. Pravidla pro jednotlivé časy v angličtině si společně zopakovali hrou „kostka“na kartičkách na zemi, poté měli ve dvojicích přiřadit důležitá slova pod správný čas. Časy si rovněž procvičili při vzájemné komunikaci s kartičkami a v kahootu. Občas se žáci museli proměnit v detektivy a vyřešit záhadu správných a chybných vět v kolíčkovém testu nebo se proměnili v rytíře, jejichž úkolem bylo porazit tříhlavého draka mečem z lepítka tak, že pomocí mobilů rozluštili QR kódy, které skrývaly různá cvičení. Nechyběly aktivity jako popis obrázku nebo práce se slovníkem. Jednotlivé strany obrázku si ale nejprve žáci procvičili plácačkami u tabule. Na Halloween dostali žáci za úkol vytvořit didaktickou pomůcku pro mladší spolužáky. Mohli si vybrat z těchto možností: leporelo, scrapbook, kvarteto, pexeso, černý Petr, desková hra nebo výukový plakát. Nejzábavnější asi bylo vytvoření společného příběhu, kdy si žáci posílali panenku a každý měl vytvořit jednu větu.

 

Mgr. Lenka Stolářová

 

HRÁTKY S ANGLIČTINOU

V tomto školním roce je naše třída rozdělena do dvou jazykových skupin a žáci tak mohou lépe rozvíjet svou angličtinu. Nově také byla vyhrazena jedna místnost jako jazyková učebna. Třída ráda pracuje ve dvojicích nebo malých skupinách a toho jsme využili i v září, kdy jsme opakovali učivo. Pro opakování Wh otázek a odpovědí si žáci pomáhali házením kostky, slovní zásobu na téma prázdniny a pláž si procvičili popisováním a hádáním slov na kartičkách. A pak už měli za úkol vytvořit ve skupinkách příběh na téma prázdniny podle metody 5W (Kdo, Co, Kde, Kdy, Proč) v minulém čase. Mohli si vybrat, jestli to bude komedie, drama, horor, fantasy, romantika atd. a také si měli rozdělit ve skupině role, kdo bude prezentátor, kdo bude příběh předvádět pantomimou, kdo vytvoří ilustraci z klíčových slov příběhu atd.  U prezentování příběhu jsme si nejen zopakovali minulý čas a slovní zásobu prázdniny, ale protože byli žáci opravdu kreativní a vtipní, tak jsme se i hodně nasmáli a jejich příběhy nám zdobí třídu a lákají k dalšímu přečtení. Nakonec jednotlivá vystoupení hodnotili samotní žáci, a to tak, že dávali body od 1 do 3 vždy za prezentaci, pantomimu, ilustraci a  hlučnost při práci a také zdůvodnili své hodnocení. Nebylo důležité kolik bodů, která skupina získala (body byly spíše jako doporučení, na čem mohou žáci ještě příště zapracovat), ale každá skupina, která splnila to, že odprezentovala, předvedla pantomimu, měla ilustraci a nerušili při práci ostatní, si zasloužila jedničku. V barevném týdnu jsme metodou brainwriting vytvořili plakát oblíbených barev naší třídy, pomocí kartiček si zopakovali primární a obvyklé barvy. Na řadu přišly i neobvyklé barvy, žáci rozdělení do skupinek se snažili přiřadit kartičky anglických a českých netradičních barev. Uvědomili si, že hodně názvů je podobných nebo si pomohou překladem, ale některé si museli vyhledat.  Zjistli, jak se řekne například karmínová, šarlatová, slonová kost a další. Naši třídu tedy nově zdobí nejen plakát s barvami, ilustrace a příběhy o prázdninách, ale také Haiku básně, které žáci napsali na téma ZŠ Bulharská. Jestli je učení bavilo, možná poznáte z fotek.
 
Mgr. Lenka Stolářová

DIVADLO LOUTEK  Tajný deník Adriana Molea

21. 9. 2023 jsme vyrazili se třídou za kulturou do Divadla loutek na Tajný deník Adriana Molea. Hra svým humorem zaujala a pobavila opravdu všechny. Po představení se žáci mohli vyfotit i s herci a jak jim to slušelo, můžete vidět na fotkách.
 
Mgr. Lenka Stolářová 

ŽIVÁ KNIHOVNA STUDIJNÍCH MOŽNOSTÍ ve Velkém světě techniky

19. 9. 2023 proběhla Živá knihovna studijních možností ve Velkém světě techniky.  Jde o každoroční akci pro žáky 2. stupně základních škol a  letos se zúčastnila i naše třída 9.A. Žáci měli možnost se blíže seznámit se středními školami prostřednictvím prezentací, vyprávění, pokusů a didaktických her. Školy jim představovali nejen učitelé, ale i  samotní žáci, bývalí absolventi nebo zaměstnavatelé, kteří se školami spolupracují. 
Bylo to velmi inspirující a žáci tak získali konkrétnější představu o středních školách, což jim jistě pomůže při rozhodování, kterým směrem se ubírat po základní škole.
 
Mgr. Lenka Stolářová

školní rok 2022/2023

28. 6. 2023 ŠKOLNÍ VÝLET PRAHA

2. 6. 2023 DEN DĚTÍ VE SKATEPARKU FERONA

17. 5. 2023 ORIENTAČNÍ BĚH V BĚLSKÉM LESE

SPORTOVNÍ CENTRUM FAJNE

28. 3. 2023 se druhý stupeň zúčastnil sportovního dopoledne ve Fajnem. 
Žáci si vyzkoušeli kruhový trénink s posilováním, squash, badminton, spinning i základy bojového umění.

ÚŘAD PRÁCE

23.2.2023 jsme byli na Úřadu práce, kde byly dětem velmi poutavě představeny školy a obory, děti si vyzkoušely pomocí karet najít své silné stránky, vyplňovaly si test, který jim podle jejích odpovědí navrhl možná povolání a vyzkoušely si práci s atlasem škol. Většině z nich prý vyšlo povolání, které si přály 🙂

NASTUPOVAT! DĚJÁK Z RYCHLÍKU

13.1. 2023 jsme byli v DLO na představení „Nastupovat! Děják z rychlíku“, kde si žáci zábavnou formou zopakovali důležité události 20. století.

PRVKY a MALOVÁNÍ VLNOU VE SVĚTĚ TECHNIKY

20.12.2022 si třída zahrála na hledače zločinců ve Světě techniky. Těmi zločinci byly prvky, které žáci museli nejprve jako správní detektivové podle daných klíčů poznat a rozřadit do skupin. Některé prvky našli žáci i ve sloučeninách pomocí pokusů s kahanem. Jejich mise byla úspěšná, podařilo se jim pochytat všechny prvky a podle návodu je správně umístit do cel PERIODICKÉ TABULKY PRVKŮ. Po tomto programu se žáci proměnili v umělce a namalovali krásné obrázky vlnou.

VÁNOČNÍ JARMARK

7.12. se konal Vánoční jarmark, kde měla stánek i naše třída.

VÝROBA KRMÍTEK

23.11. si žáci vyrobili krmítko ze dřeva ve Světě techniky. Jak se jim to podařilo, se můžete podívat.

FAJNA DÍLNA

20. 10. 2022 si třída 8.A vyzkoušela řemesla ve Fajne dílně v Dolních Vítkovicích. Žáci byli rozděleni do 4 skupin a postupně absolvovali 4 workshopy, u kterých se prostřídali. Lektoři jim nejprve ukázali pracovní postupy, které si pak vyzkoušeli i žáci. Natrénovali si tak základy svářečství a zámečnictví, ušili polštář, vyrobili hmyzí hotel a vinuté perle. Všechny výrobky si pak mohli odnést i domů.

ČÍNA - ŘÍŠE ZA VELKOU ZDÍ

5.10. navštívily třídy 8.A, 8.B a 9.C devátý díl projektu Svět kolem nás „ČÍNA – ŘÍŠE ZA VELKOU ZDÍ“. Cestovatel Jan Lejsek, který během svého dvouměsíčního pobytu v roce 2019 natočil fascinující záběry, které doprovodil poutavým vyprávěním, ukázal všechny rozmanitosti Číny. Žáci tak poznali Čínu doslova na vlastní kůži. V dokumentu se žáci prošli nejznámějšími památkami, zvláště Velkou čínskou zdí, poznali himalájské podhůří, kde místní nomádi pasou stáda jaků. Poznali nejen místní menšiny a jejich tradice, ale ochutnali také speciality čínské kuchyně a zjistili, proč se v Číně pije čaj.

8.A v OSTRAVSKÉM MUZEU

9.září třída 8.A navštívila Ostravské muzeum s nově vybudovanou expozicí přírody Ostravska. Žáci se na své procházce expozicí rozdělili do dvojic a trojic, ve kterých navštívili 6  různých biotopů (pole a remízky, lužní lesy, řeky a rybníky, nivní louky, lesy teras a pahorkatin a městskou krajinu). Každá skupinka se proměnila v detektivy, kteří dostali za úkol prozkoumat všech 6 biotopů a nalezené informace doplnit do pracovních listů a křížovky. Žáky nejvíce zaujala expozice minerálů a hornin, kde si prohlédli zblízka mimo jiné i diamant. Na závěr shlédli 2 dokumenty o historii Ostravy. 

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

1.9. začali žáci nový školní rok ve stejné třídě, tentokrát už jako osmáci.  🙂

DEN JAZYKŮ

7.12. 2021 se konal na druhém stupni projektový den s názvem „Den jazyků“. 

Žáci se rozdělili do skupin po čtyřech a celý den plnili různé aktivity. 

Nejprve měli za úkol spojit správně fráze v německém, ruském, francouzském a polském jazyce. Pak se tyto fráze snažili vyslovit a naučit. Ve druhé aktivitě umělecky ztvárnili své jméno v azbuce. Třetí aktivita se týkala různých zemí. Každá skupinka dostala pracovní listy určité země napsané v angličtině (Kanadu, USA, Německo, Švýcarsko, Rusko…). Nejprve skupinky doplňovaly do pracovních listů vynechaná slova a spojovaly památky zemí se správným popisem. Následně vytvářely projekt dané země. Žáci si museli  rozvrhnout práci a nakreslit podrobnou mapu, vlajku, popsat reálie, památky, osobnosti nebo typická jídla. Nakonec je čekala prezentace těchto zemí před třídou.  Všichni žáci se do práce aktivně zapojili, vyzkoušeli si i jiný způsob učení a třídu nám teď zdobí i jejich projektové práce.

ROBOTI V NAŠEM ŽIVOTĚ

2.11. 2021 jsme byli v Dolních Vítkovicích na programu „Roboti v našem životě“.  Žáci se nejprve během přednášky, prezentace a diskuze dověděli vše o robotech a poté si ve skupinách postavili vlastního robota, kterého se podařilo všem zprovoznit, z čehož měli ohromnou radost 😊 

BAREVNÝ TÝDEN V ŘÍJNU

V říjnu se naše třída zapojila do akce „Barevný týden“. 

Každý den měl předepsané dvě barvy, ve kterých jsme měli přijít oblečeni do školy. Barvy byly zapojeny také do výuky. Například v angličtině žáci poznali názvy netradičních barev a zkusili si v týmech přiřadit české a anglické názvy jako např. karmínová, šarlatová, limetková atd. 

Jak jim to v barvách slušelo si můžete prohlédnout na fotografiích 😊 

EXKURZE V OBECNÉ ŠKOLE A POHANKOVÉM MLÝNĚ

8.10. 2021 jsme vyrazili autobusem na exkurzi do Obecné školy v Kozlovicích a do Pohankového mlýna v Trojanovicích. Děti si vyzkoušely, jak se kdysi sedělo  v lavicích, viděly vybavení třídy, břidlicové tabulky na které se psalo, rákosku nebo šatlavu do které se posílaly zlobivé děti a mnoho dalšího. 

V Pohankovém mlýně jsme se dověděli vše o tradičním pěstování a zpracování pohanky a po ochutnávce pohankových křupek,  jsme si mohli  koupit i pohankové výrobky za zvýhodněné ceny.