Třída 7.A

Třídní učitelka: Mgr. Jana Vrzgulová
Náhradní třídní učitelka: Mgr. Terezia Lukšová

VYDLABÁVÁNÍ DÝNÍ

Den před Halloweenem jsme s žáky ze 7.A vydlabávali dýně, které si děti v ten den přinesly do školy. U vydlabávání jsme se všichni moc bavili, děti odvedly skvělou práci a jejich krásné dýně zdobily školu celý týden. 😊

školní rok 2022/2023

FAJNÁ dílna

Návštěva Hornického muzea Landek Park

Na soutoku řek Ostravice a Odry najdete pouhých 280 m vysoký kopec Landek (z němčiny znamená doslova kout země). Nabízí pro turisty příležitost, jak se dostat hlouběji do dějin tohoto hornického regionu.

V pátek 23. 9. 2022 si mohli žáci šestých tříd prohlédnout razicí i záchranářskou techniku, navštívit řetízkové šatny, a dokonce sfárat těžní klecí dolů do šachty jako pravý, nefalšovaný havíř.

Děti si den moc užily.

Mgr. Renata Danko Jurčová