Třída 7.A

Třídní učitelka: Mgr. Lenka Stolařová

DEN JAZYKŮ

7.12. 2021 se konal na druhém stupni projektový den s názvem „Den jazyků“. 

Žáci se rozdělili do skupin po čtyřech a celý den plnili různé aktivity. 

Nejprve měli za úkol spojit správně fráze v německém, ruském, francouzském a polském jazyce. Pak se tyto fráze snažili vyslovit a naučit. Ve druhé aktivitě umělecky ztvárnili své jméno v azbuce. Třetí aktivita se týkala různých zemí. Každá skupinka dostala pracovní listy určité země napsané v angličtině (Kanadu, USA, Německo, Švýcarsko, Rusko…). Nejprve skupinky doplňovaly do pracovních listů vynechaná slova a spojovaly památky zemí se správným popisem. Následně vytvářely projekt dané země. Žáci si museli  rozvrhnout práci a nakreslit podrobnou mapu, vlajku, popsat reálie, památky, osobnosti nebo typická jídla. Nakonec je čekala prezentace těchto zemí před třídou.  Všichni žáci se do práce aktivně zapojili, vyzkoušeli si i jiný způsob učení a třídu nám teď zdobí i jejich projektové práce.

ROBOTI V NAŠEM ŽIVOTĚ

2.11. 2021 jsme byli v Dolních Vítkovicích na programu „Roboti v našem životě“.  Žáci se nejprve během přednášky, prezentace a diskuze dověděli vše o robotech a poté si ve skupinách postavili vlastního robota, kterého se podařilo všem zprovoznit, z čehož měli ohromnou radost 😊 

BAREVNÝ TÝDEN V ŘÍJNU

V říjnu se naše třída zapojila do akce „Barevný týden“. 

Každý den měl předepsané dvě barvy, ve kterých jsme měli přijít oblečeni do školy. Barvy byly zapojeny také do výuky. Například v angličtině žáci poznali názvy netradičních barev a zkusili si v týmech přiřadit české a anglické názvy jako např. karmínová, šarlatová, limetková atd. 

Jak jim to v barvách slušelo si můžete prohlédnout na fotografiích 😊 

EXKURZE V OBECNÉ ŠKOLE A POHANKOVÉM MLÝNĚ

8.10. 2021 jsme vyrazili autobusem na exkurzi do Obecné školy v Kozlovicích a do Pohankového mlýna v Trojanovicích. Děti si vyzkoušely, jak se kdysi sedělo  v lavicích, viděly vybavení třídy, břidlicové tabulky na které se psalo, rákosku nebo šatlavu do které se posílaly zlobivé děti a mnoho dalšího. 

V Pohankovém mlýně jsme se dověděli vše o tradičním pěstování a zpracování pohanky a po ochutnávce pohankových křupek,  jsme si mohli  koupit i pohankové výrobky za zvýhodněné ceny.