Třída 6.A

ídní učitelka: Ing. Jaroslava Sedláčková

Náhradní třídní učitelka: Mgr. Zdeňka Šimíčková

BRUSLENÍ SAREZA 26. 1. 2024

ADAPTAČNÍ DNY - 6.9. a 7.9. 2023

Ve dnech 6. a 7. září se žáci zúčastnili Adaptačních dnů. Středeční dopoledne strávili na hřišti U cementárny v Ostravě – Vítkovicích, kde pro ně byly připraveny různé seznamovací hry. Další den vyrazili k Porubské Myslivně, kde si společně připravili dřevo na táborák a opekli si špekáčky. Dětem se Adaptační dny velmi líbily a už se těší na další společné akce.