Aktuality
Tvořivá dílna v Domově pro seniory Slunečnice

Tvořivá dílna v Domově pro seniory Slunečnice

V pátek 8. března navštívili žáci třídy 8. C Domov pro seniory Slunečnice v Ostravě-Porubě a během společně stráveného dopoledne vytvořili s klienty domova krásná a poutavá leporela. Projekt byl směřován k Mezinárodnímu dni žen, tudíž všichni zúčastnění pracovali především s květinovými motivy. Výběrem materiálu jsme se snažili zacílit k ekologické zodpovědnosti a udržitelnosti, proto žáci pracovali s již nevyužitelnými didaktickými pomůckami, barevnými ústřižky z látek, obrázky z časopisů a dalším podobným materiálem.

Průběh tvořivé dílny byl plný radosti a vzájemného poznávání. Žáci pomáhali klientům domova při tvorbě, během čehož se obě generace nechaly vést svou fantazií a zdokonalily se ve výtvarných technikách. Výsledná leporela nejsou jen prostým artefaktem, ale jsou památkou na společně strávený čas a vzájemné sdílení zkušeností a příběhů.

Po ukončení práce někteří žáci dokonce pomohli s doprovodem seniorů do jejich pokojů a bylo zřejmé, že to v nich zanechalo silný dojem a probudila se v nich úcta ke starším. Projekt ukázal na sílu a hodnotu mezigenerační komunikace a spolupráce a věřím, že do života všech zúčastněných přinesl radost a smysluplnost.

MgA. Marcela Krupová