Třída 9.C

Třídní učitelka: Mgr. Jana Vrzgulová
Náhradní třídní učitelka: Mgr. Renata Danko Jurčová