Třída 8.A

Třídní učitelka: Mgr. Jolana Beilová
Náhradní třídní učitelka: Mgr. Ivana Kopičková Heiníková

školní rok 2022/2023

VELKÝ SVĚT TECHNIKY

Dne 29. 3. 2023 jsme navštívili Velký svět techniky ve Vítkovicích. V rámci vzdělávacích programů Tajemství modré krve a Život s hendikepem jsme si prakticky vyzkoušeli život lidí s tělesným, zrakovým a sluchovým postižením. Dívali jsme se na svět jejich očima a hmatem a vyzkoušeli jsme spoustu užitečných pomůcek  v  upravené domácnosti. V laboratoři jsme zkoumali složení lidské krve a na chvíli se proměnili v laboranty v bílých pláštích. Oba programy byly super.

Fajna dílna

Dne 23. 9. 2022 se naše třída zúčastnila pracovně-zábavného dopoledne ve Fajne dílně v Dolních Vítkovicích. Vyzkoušeli jsme si čtyři různé aktivity. Hodně nás bavilo šití na moderním šicím stroji, jak si připravit látku na šití a krejčovskou křídou načrtnout, kudy budeme šít. V dřevařské dílně jsme pracovali s rozličnými nástroji, brousili jsme, pilovali, řezali a vypalovacím perem vytvářeli ornamenty na naše voňavé dřevěné výrobky. Občas nás neposlouchalo kladívko, takže jsme se trochu ťukli do prstů. Nakonec jsme si odpočinuli u vyrábění dekorací z korálků. Moc jsme si celé dopoledne užili a vyrobili jsme si tak dárky pro celou rodinu. 🙂