Třída 8.A

Třídní učitelka: Mgr. Lenka Stolařová
Náhradní třídní učitelka: Mgr. Květa Kadlčáková

ČÍNA - ŘÍŠE ZA VELKOU ZDÍ

5.10. navštívily třídy 8.A, 8.B a 9.C devátý díl projektu Svět kolem nás „ČÍNA – ŘÍŠE ZA VELKOU ZDÍ“. Cestovatel Jan Lejsek, který během svého dvouměsíčního pobytu v roce 2019 natočil fascinující záběry, které doprovodil poutavým vyprávěním, ukázal všechny rozmanitosti Číny. Žáci tak poznali Čínu doslova na vlastní kůži. V dokumentu se žáci prošli nejznámějšími památkami, zvláště Velkou čínskou zdí, poznali himalájské podhůří, kde místní nomádi pasou stáda jaků. Poznali nejen místní menšiny a jejich tradice, ale ochutnali také speciality čínské kuchyně a zjistili, proč se v Číně pije čaj.

8.A v OSTRAVSKÉM MUZEU

9.září třída 8.A navštívila Ostravské muzeum s nově vybudovanou expozicí přírody Ostravska. Žáci se na své procházce expozicí rozdělili do dvojic a trojic, ve kterých navštívili 6  různých biotopů (pole a remízky, lužní lesy, řeky a rybníky, nivní louky, lesy teras a pahorkatin a městskou krajinu). Každá skupinka se proměnila v detektivy, kteří dostali za úkol prozkoumat všech 6 biotopů a nalezené informace doplnit do pracovních listů a křížovky. Žáky nejvíce zaujala expozice minerálů a hornin, kde si prohlédli zblízka mimo jiné i diamant. Na závěr shlédli 2 dokumenty o historii Ostravy. 

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

1.9. začali žáci nový školní rok ve stejné třídě, tentokrát už jako osmáci.  🙂

DEN JAZYKŮ

7.12. 2021 se konal na druhém stupni projektový den s názvem „Den jazyků“. 

Žáci se rozdělili do skupin po čtyřech a celý den plnili různé aktivity. 

Nejprve měli za úkol spojit správně fráze v německém, ruském, francouzském a polském jazyce. Pak se tyto fráze snažili vyslovit a naučit. Ve druhé aktivitě umělecky ztvárnili své jméno v azbuce. Třetí aktivita se týkala různých zemí. Každá skupinka dostala pracovní listy určité země napsané v angličtině (Kanadu, USA, Německo, Švýcarsko, Rusko…). Nejprve skupinky doplňovaly do pracovních listů vynechaná slova a spojovaly památky zemí se správným popisem. Následně vytvářely projekt dané země. Žáci si museli  rozvrhnout práci a nakreslit podrobnou mapu, vlajku, popsat reálie, památky, osobnosti nebo typická jídla. Nakonec je čekala prezentace těchto zemí před třídou.  Všichni žáci se do práce aktivně zapojili, vyzkoušeli si i jiný způsob učení a třídu nám teď zdobí i jejich projektové práce.

ROBOTI V NAŠEM ŽIVOTĚ

2.11. 2021 jsme byli v Dolních Vítkovicích na programu „Roboti v našem životě“.  Žáci se nejprve během přednášky, prezentace a diskuze dověděli vše o robotech a poté si ve skupinách postavili vlastního robota, kterého se podařilo všem zprovoznit, z čehož měli ohromnou radost 😊 

BAREVNÝ TÝDEN V ŘÍJNU

V říjnu se naše třída zapojila do akce „Barevný týden“. 

Každý den měl předepsané dvě barvy, ve kterých jsme měli přijít oblečeni do školy. Barvy byly zapojeny také do výuky. Například v angličtině žáci poznali názvy netradičních barev a zkusili si v týmech přiřadit české a anglické názvy jako např. karmínová, šarlatová, limetková atd. 

Jak jim to v barvách slušelo si můžete prohlédnout na fotografiích 😊 

EXKURZE V OBECNÉ ŠKOLE A POHANKOVÉM MLÝNĚ

8.10. 2021 jsme vyrazili autobusem na exkurzi do Obecné školy v Kozlovicích a do Pohankového mlýna v Trojanovicích. Děti si vyzkoušely, jak se kdysi sedělo  v lavicích, viděly vybavení třídy, břidlicové tabulky na které se psalo, rákosku nebo šatlavu do které se posílaly zlobivé děti a mnoho dalšího. 

V Pohankovém mlýně jsme se dověděli vše o tradičním pěstování a zpracování pohanky a po ochutnávce pohankových křupek,  jsme si mohli  koupit i pohankové výrobky za zvýhodněné ceny.