Třída 7.B

ídní učitelka: Mgr. Terezia Lukšová

Náhradní třídní učitelka: Mgr. Markéta Kučerová

DEN JAZYKŮ

7.12. 2021 se konal na druhém stupni projektový den s názvem „Den jazyků“. 

Žáci každé třídy se rozdělili do skupin a celý den plnili různé aktivity. 

Nejprve měli za úkol spojit správně fráze v německém, ruském, francouzském a polském jazyce. Poté se tyto fráze snažili vyslovit a naučit. Ve druhé aktivitě se snažili umělecky ztvárnit své jméno v azbuce. To bylo zvlášť těžké pro ty, kteří se rusky vůbec neučí. Třetí aktivita se týkala různých zemí. Každá skupinka dostala přidělenou určitou zemi (Austrálie, Německo, Švýcarsko, Rusko) a měla za úkol nakreslit její podrobnou mapu, vlajku, popsat památky, osobnosti nebo typická jídla.

ŠIFROVÁNÍ A KRMÍTKO PRO PTÁKY V DOV

Dne 11. 11. 2021 se žáci 7.B zúčastnili dvou vzdělávacích programů v Dolní oblasti Vítkovic. Vyzkoušeli si šifrování tajných zpráv spojené s hledáním pokladu. A v rámci programu v dřevodílně si každý z nich vyrobil a odnesl domů krmítko pro ptáky.

EXKURZE - OBECNÁ ŠKOLA KOZLOVICE + POHANKOVÝ MLÝN TROJANOVICE