Třída 6.C

Třídní učitelka: Mgr. Jitka Mazurová
Náhradní třídní učitelka: Mgr. Ivana Kopičková Heiníková