Škola podporující zdraví

Zdravé desatero pro naše rodiče


1. Naše škola a Vy, rodiče našich žáků, jsme partnery ve výchově. Máme společný cíl: vychovat z Vašeho dítěte šťastného a slušného člověka.

2. Vaše dítě potřebuje rodiče, ne kamaráda nebo naopak dozorce. Základem je laskavá důslednost. Dávejte jasná pravidla, která vysvětlete (laskavě) a z vaší strany dodržujte (důsledně). Jakmile jste jednou řekli, že dítě něco bude nebo nebude dělat, nesmíte povolit (od zdravení na ulici po plnění povinností v domácnosti, dodržování stanovené doby příchodu domů nebo pobytu na internetu).

3. Dodržujte slovo! Dáte-li dítěti trest (třeba za porušení nějakého pravidla), trvejte na jeho dodržení a splnění. V žádném případě neustupujte, nepromíjejte. I sebemenší děti dovedou využít naší slabosti, dokážou být schopnými lháři a manipulátory.

4. Mluvte se svým dítětem, zajímejte se o ně. Bude-li zvyklé si s Vámi povídat už v mladším školním věku, máte větší šanci, že se Vám svěří později – třeba v pubertě. Nechtějte však hned radit, nesnižujte jeho problém na hloupost. Příště už by Vám nemuselo říct nic.

5. Pravidelně sledujte školní výsledky svého dítěte, kontrolujte žákovskou knížku a navštěvujte třídní schůzky. Nedaří-li se mu, snažte se pomoct sami nebo poproste o konzultaci vyučujícího. Spolupráce se školou při plnění povinností je velmi důležitá. Společně děti připravujeme na dospělost, na zvládání běžných i mimořádných situací.

6. Nenechte dítě, aby Vám odmlouvalo před jinými lidmi nebo i dětmi, aby s Vámi nevhodně mluvilo. Pokud se to stane, okamžitě zasáhněte. Ukažte jednoznačně, že to nesmí. Případně mu dejte i trest.

7. Vždy stůjte za učitelem. Dejte najevo, že školu respektujete. Uslyší-li od Vás kritiku učitele, neočekávejte, že ho bude brát vážně, a nedivte se, když bude docházet ke konfliktům a Vaše dítě bude drzé. Vaše předchozí chování je spouštěčem a brzy můžete mít problémy s jeho chováním i Vy.

8. Když Vaše dítě školu nebo učitele z něčeho obviní, vyslechněte je, ale nestavte se na ničí stranu bez zjištění dalších informací. Navštivte daného učitele a promluvte si s ním – opět bez zaujímání stanoviska. V případě, že i poté máte pocit, že dítě má pravdu, jednejte s vedením naší školy.

9. Informujte prosím třídního učitele nebo výchovného poradce o tom, prožíváte-li nějaké rodinné problémy. Může to ovlivnit chování Vašeho dítěte i jeho vztah ke školním povinnostem. Škola k situaci může přihlédnout a snažit se ji zohlednit. Neberte si prosím své dítě jako rukojmí při partnerských sporech. Ubližujete nejvíc právě jemu.

10. Budete-li mít pocit, že Vám Váš potomek přerůstá přes hlavu, vzpomeňte si na sebe v jeho věku a hlavně – nezapomínejte, že podle odborníků až 70 procent vlastností dědí po svých rodičích.