Projekty

přehled


Probíhající
  • Adopce na dálku
  • Život na Bulharské Statutární město Ostrava (2018)


    Ukončené

    Projekty spolufinancované z operačních programů Evropské unie