Jídelna
- informace -

Platby - jen bezhotovostně
   Číslo našeho účtu: 15325/5500
   konstantní symbol: 379
   variabilní symbol: získáte u vedoucí kuchyně

Ceny stravného - červen 2019

   Svačina:                               270 Kč
   Oběd žáci 6 - 10 let:               470 Kč
   Oběd žáci 11 - 14 let:             510 Kč
   Oběd žáci 15+ a studenti OA: 550 Kč
   Oběd cizí strávníci:                 1420 Kč

   Počet stravovacích dnů: 20
   Stravovací karta: 40 Kč


Ceny stravenek od 1. března 2019
   - žáci 6-10 let ....................23,50 Kč
   - žáci 11-14 let ..................25,50 Kč
   - žáci 15 a více let...............27,50 Kč
   - studenti OA, SOŠOOM, SŠSaP.......27,50 Kč
   - Cizí strávníci stravující se v naší jídelně ....71,50 Kč
   - Cizí strávníci odnášející si jídlo domů ........71,-- Kč
   - SVAČINKA................13,50 KČ
- stravovací karta........40,-- Kč
- stravovací čip..........135,-- Kč
AKTUÁLNĚ

Dne 19. 6. 2019 bude pokladna ŠJ uzavřena.

Od 1.září 2019 dochází k navýšení cen.

Sledujte prosím na serveru WWW.STRAVA.CZ zda je Vaše dítě přihlášeno do konce měsíce. Strávník je ke stravě přihlášen 25. dne v měsíci na následující měsíc do výše svého konta. Pokud na kontě strávníka není dostatek peněz nemůže být přihlášen na celý měsíc.

UPOZORNĚNÍ -
 • Od 13.12.2014 školní jídelny musí podávat informace o alergenech, které se mohou vyskytnout ve stravě. Více informací najdete zde.
 • ZMĚNA JÍDELNÍHO LÍSTKU A PŘÍTOMNÝCH ALERGENŮ JE VYHRAZENA
 • Pro odhlašování stravy můžete využít i mobilní aplikaci pro Android. Aplikaci nazleznete na Google Play.

 • POKLADNÍ HODINY - DENNĚ od 7.30 do 9.00 hodin
 • Důležité upozornění ředitele školy ke školnímu stravování Školní stravování je dotováno státem. Žák má nárok na dotovanou stravu pouze ve dny, kdy je ve škole přítomen a první den nemoci (vyhláška107/2005sb). Pokud se žák stravuje v době nepřítomnosti ve škole(odebere oběd do jídlonosiče), má povinnost tuto skutečnost oznámit vedoucí školní jídelny a strava mu bude účtována v plné výši tj. + 40,38 Kč na jeden oběd k dotované ceně stravenky(vč. 15%DPH). Žádáme tímto zákonné zástupce, aby plnili svou povinnost a odhlašovali své děti v případě jejich nepřítomnosti ve škole. Porušení tohoto pravidla bude zjišťováno a rozdílná částka vymáhána a to i v případě, že oběd nebude vyzvednut.


  Odhlašování ze stravování je možné vždy do 13.30 hodin předcházejícího pracovního dne telefonicky nebo na www.strava.cz , na pondělí se můžete odhlašovat až do 8.00 v pondělí.
 • Při platbě z účtu jsou žáci vždy automaticky přihlášeni na další měsíc. Pokud se zákonný zástupce rozhodne v následujícím měsíci dítě nestravovat, je nutno dítě obvyklým způsobem ze stravování odhlásit.


 • MÁME ZPROVOZNĚNO ODHLAŠOVÁNÍ PO INTERNETU SPOLU S OSTATNÍMI SLUŽBAMI - INFORMACE U VEDOUCÍ ŠJ A WWW.STRAVA.CZ (číslo zařízení: 4740)


  Způsob platby:
 • bezhotovostně

 • PRVNÍ PLATBU MŮŽETE ZAPLATIT NA MÍSTĚ V HOTOVOSTI

  Termín platby na měsíc
 • 20. den předchozího měsíce. To znamená, 20. ZÁŘÍ NA ŘÍJEN, platby došlé v říjnu jsou na listopad.
 • pokud na účtu strávníka nejsou žádne peníze, nemůže být přihlášen.
 • zaplatíte-li později, zatelefonujte na č. 596962034 a budete přihlášeni individuálně od kterého dne budete chtít.  MLÉČNÉ KREDITKY

  Ceny kreditek:
 • Minimální částka k dobití kreditu je 100,-- Kč.

  Jak nabít kartu:
 • Platebním příkazem na účet číslo 5015017799/5500. VS je číslo z přední strany karty. více informací

  Ověření zůstatku kreditu:
 • Kredit si můžete ověřit na stránkách provozovatele automatu automaty.come.cz.

  Místo výdeje nových kreditek:
 • Kancelář vedoucí školní jídelny

  Umístění automatu:
 • Vstupní koridor ZŠ.

  Další informace:
 • Více informací o výrobcích a provozu automatu naleznete na stránkách www.happysnack.cz.