Sponzoři a dárci

Za pomoc děkujeme firmám:
- ArcelorMittal Ostrava a.s. (v roce 2008 finančně podpořili vybudování šaten v pavilonu A)
- TTM Morava s.r.o.
- Baloušek s.r.o. - Hlučín
- TOPGAL a.s. - Šternberk

městům:
- Statutárnímu městu Ostrava
   (podpora kroužků v roce 2015 a oslav 50. výročí školy - Už je nám 50)
   (podpora kroužků v roce 2014 - Pestrá zdravá škola)
   (podpora kroužků v roce 2013 - Zdravá škola v Ostravě)
   (podpora kroužků v roce 2012 - Country tance, Keramický kroužek, Novinář)
   (podpora kroužků v roce 2011 - Country tance, Keramický kroužek, Vaří celá rodina, ZTV)
   (podpora kroužků v roce 2010 - Deskové hry, Fotografický kroužek, Keramický kroužek, Inkubátor techniků)

rodičům:
- Ludmile Horákové - za finanční dar
- Pavle Edlund - za finanční dar


a ostatním:
- Nadaci OKD (v roce 2009 podpořila projekt Rozvoj klimatu na zdravé škole)