Dokumenty

Zde naleznete oficiální dokumenty školy přístupné veřejnosti.

 • dokumenty jsou ve formátu PDF nebo DOC
 • aktualizace stránky 2.1.2019
  Školní řád - úvod
  Školní řád - Hlava I školní řád pro žáky
  Školní řád - Hlava II Pravidla hodnocení žáků
  Školní řád - Hlava III Zásady přijímání a vyřazování ...
  Vnitřní řád - školní družina, školní jídelna
  Školní vzdělávací program
  Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015 / 2016
  Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016 / 2017
  Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017 / 2018
  Výroční zpráva o poskytování informací 2018
  Výroční zpráva o poskytování informací 2017

  Přihláška na ZŠ
  Žádost o uvolnění z tělesné výchovy + žádost o posouzení zdravotní způsobilosti
  Žádost o dlouhodobé uvolnění z předmětu
  Čekací třída - prohlášení
  Prominutí poplatku za ŠD

  Minimální preventivní program školy
  Almanach - 50 let školy