Základní škola Bulharská 1532Vítejte Ostrava-Poruba

Matematika a přírodní vědy

Aktivity

Zdravá škola

Zápis do 1. třídy

ZŠ Bulharská

Charakteristika školy

Naše škola je úplná, poskytuje základní vzdělání žákům od 1. do 9. postupného ročníku. Vyučujeme celkem ve 19 třídách s počtem přibližně 420 žáků. Na první stupni zařazujeme nadané žáky do speciální skupiny, kde jednu hodinu týdně rozvíjíme logicko-matematické nadání a v druhou verbální-jazykové nadání. Na druhém stupni dlouhodobě realizujeme rozšiřující výukový program vždy v jedné třídě ročníku s názvem „Rozšířená výuka matematiky“. Od školního roku 2021/22 jsme do výuky zařadili předmět Informatika, ve kterém se žáci seznámí s tajemstvím programování i robotiky. Od školního roku 2014/15 jsme fakultní školou Ostravské univerzity. Ve škole je zřízena školní družina a školní jídelna. Školní družina pracuje v šesti odděleních. Školní jídelna poskytuje stravování žákům naší školy, studentům středních škol, zaměstnancům i cizím strávníkům. Škola má sídlo v sídlištní zástavbě pátého městského obvodu v Ostravě – Porubě. Okolí školy je klidné, hluk dopravy sem nedoléhá, je zde bohatá sadová úprava. Dopravní dostupnost tramvají a autobusem.

Fotografiez naší skvěléškoly

Aktuality

Piškvorkiáda

Piškvorkiáda

dne 30.11.2022 proběhla na naší škole soutěž v piškvorkách – PIŠKVORKIÁDA pro žáky z 2. stupně. 1. místo obsadil Gia Huy Hoang z 6.B, 2. místo Samuel Phan z 9.A , 3. místo Vojtěch Pajdla z 8.B. Výhercům moc gratulujeme a všem soutěžícím děkujeme za účast! Mgr. Zdeňka Šimíčková

více
Den cizích jazyků

Den cizích jazyků

Dne 24.11.2022 se žáci 9.B zúčastnili soutěže Den cizích jazyků pro ZŠ. Osmičlenné družstvo ve složení Aneta Zdráhalová, Aneta Klozíková, Adéla Obdržálková, Eva Rymiecová, Mona Rahmani Kattanová, Jakub Markovič, Matěj Nevrlý a Lukáš Moravec se seznámilo zábavnou a soutěžní formou s cizími jazyky, které se na škole vyučují. V jednotlivcích se na 3. místě umístil Jakub Markovič. Akci pořádala Obchodní akademie a…

více
Finanční gramotnost

Finanční gramotnost

Dne 24.11.2022 se žáci 8.B zúčastnili soutěže Den finanční gramotnosti pro základní školy. Akci pořádala Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava – Mariánské Hory. Osmičlenné družstvo ve složení Petr Beunier, Valentina Byrtus, Mikuláš Flamík, Filip Kubiš, Anna Kučerová, Michaela Ministrová, Vojtěch Řepka a Hana Zapletalová obsadilo 1. místo v soutěži.  Mgr. Michaela Kosorinová

více
Porubské louskání

Porubské louskání

Dne 21. listopadu 2022 se žáci 9. ročníku zúčastnili 3. ročníku vědomostní soutěže Porubské louskání 2022 určené pouze porubským základním školám. Pořádalo ji Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba ve spolupráci s Hádankářsko-křížovkářským kroužkem Ostraváci. Čtyřčlenné družstvo naší školy ve složení: Aneta Klozíková, Adéla Obdržálková, Jakub Markovič a Matěj Sýkora řešilo náročnější logické úlohy, křížovky a hádanky. Naši žáci…

více

Poděkování za sbírku pro ukrajinské rodiny

Vážení rodiče, děkujeme za podpoření sbírky potravin a drogerie pro ukrajinské rodiny na Ostravsku. Díky dalším zapojeným subjektům (farnost Stará Bělá, další školy a instituce) se vybralo kolem 1000 kg věcí, které se v neděli 6.11.2022 rozdělily 98 osobám do 35 ukrajinských rodin. Řada z nich prožívá stres, velmi těžké osudy, včetně závažných onemocnění a úmrtí blízkých na Ukrajině a jsou za vaši podporu…

více
Technická dovednost žáků

Technická dovednost žáků

Matouš Byrtus, žák 7. B, v rámci Městského kola soutěže Technická dovednost žáků, která proběhla při ZŠ a MŠ Volgogradské v Ostravě – Zábřehu, obsadil pěkné 8. místo. Žáci vyráběli kovovou lopatku v oblasti ručního zpracování kovu v kombinaci se dřevem.

více
školní rok 2021/2022

Aktuálně

Šablony III

1.9.2021 byla zahájena realizace projektu financovaného z Evropských strukturálních a investičních fondů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a ze státním rozpočtem ČR.

ZŠ Bulharská, školní rok 2020/2021

Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor má přibližně 30 pedagogů podle aktuálního počtu žáků. Sbor je stabilní. K fluktuaci nedochází. Ze školy se odchází zpravidla do důchodu. Ve škole pracuje výchovný poradce, metodik prevence rizikového chování, kariérový poradce, školní speciální pedagog a psycholog. Struktura sboru z hlediska požadovaného vzdělání je příznivá. Převážná většina pedagogů je plně kvalifikována. Zbývající si vzdělání doplňují, někteří si je rozšiřují. V oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměřujeme na studium cizích jazyků, oblast kritického myšlení a oblast aktivizujících metod pedagogické práce. I věkové složení sboru je příznivé. Pracuje zde několik mladých pedagogů a vedle nich zkušení pedagogové středního a vyššího věku. Naše strategie je rozvíjet a podporovat vzájemnou spolupráci a týmovou práci, a to se nám daří. Dochází tak ke vzájemnému obohacování, což je přínosem pro všechny zúčastněné.

471

žáků ve školní roce 2021/2022

225

žáků na 1. stupni

246

žáků na 2. stupni

Nahlédněte do naší školy

Naše škola

Školní vzdělávací program č.j. ZŠ-Bul-470/2013
Poděkování

Sponzoři a dárci

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has bee to make a type specimen book. It has survived not only five ged. It was in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Alison Burgas
Product Designer
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has bee to make a type specimen book. It has survived not only five ged. It was in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Alison Burgas
Product Designer
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has bee to make a type specimen book. It has survived not only five ged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Alison Burgas
Product Designer

Kde naleznete naší školu?