Základní škola Bulharská 1532Vítejte Ostrava-Poruba

Matematika a přírodní vědy

Aktivity

Zdravá škola

Zápis do 1. třídy

ZŠ Bulharská

Charakteristika školy

Naše škola je úplná, poskytuje základní vzdělání žákům od 1. do 9. postupného ročníku. Vyučujeme celkem ve 21 třídách s počtem přibližně 470 žáků. Na druhém stupni dlouhodobě realizujeme rozšiřující výukový program vždy v jedné třídě ročníku s názvem „Rozšířená výuka matematiky“. Od školního roku 2021/22 jsme do výuky zařadili předmět Informatika, ve kterém se žáci seznámí s tajemstvím programování i robotiky. Od školního roku 2014/15 jsme fakultní školou Ostravské univerzity. Ve škole je zřízena školní družina a školní jídelna. Školní družina pracuje v šesti odděleních. Školní jídelna poskytuje stravování žákům naší školy, studentům středních škol, zaměstnancům i cizím strávníkům. Škola má sídlo v sídlištní zástavbě pátého městského obvodu v Ostravě – Porubě. Okolí školy je klidné, hluk dopravy sem nedoléhá, je zde bohatá sadová úprava. Dopravní dostupnost tramvají a autobusem.

Fotografiez naší skvěléškoly

Aktuality

On-line beseda pro rodiče budoucích prvňáčků

On-line beseda pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče, rádi bychom Vás pozvali na on-line besedu na téma Školní zralost aneb Jak lehce do školy, která se uskuteční ve čtvrtek 24. 2. 2022 v 16:30 h prostřednictvím systému Teams. Besedou Vás provedou naši skvělí učitelé Mgr. Petr Kovář a Mgr. Marcela Baranová. Připojení ke schůzce naleznete zde.

více

Okresní kolo MO

Úspěšnou řešitelkou okresního kola Matematické olympiády pro žáky 5. tříd je Hana Kaletová, žákyně 5. A, která obsadila 2. místo. Blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy!

více

Pokladna ŠJ uzavřena

Od pondělí 10. ledna do pátku 14. ledna 2022 bude pokladna a kancelář školní jídelny z důvodu dovolené uzavřena. Využívejte plateb převodem na náš účet a odhlašování prostřednictvím serveru WWW.STRAVA.CZ.  Děkujeme za pochopení.

více

Okresní kolo Pythagoriády

Úspěšnými řešiteli okresního kola matematické soutěže Pythagoriáda, které proběhlo 7. a 8. prosince 2021, jsou Lucie Klímová (7. B), Jakub Markovič (8. B) a Matěj Skulina (9. B). Blahopřejeme!

více
Den cizích jazyků

Den cizích jazyků

Dne 7.12.2021 se na druhém stupni školy konal Den cizích jazyků v rámci projektových dní. Den byl rozdělen do tří bloků, v kterých žáci v rámci skupin své třídy plnili rozličné jazykové úkoly. V prvním bloku si žáci vyzkoušeli francouzský, německý, polský a ruský jazyk. Přiřazovali k základním konverzačním větám jejich český ekvivalent. Poté se učili výslovnost a vzájemně se…

více
školní rok 2021/2022

Aktuálně

Šablony III

1.9.2021 byla zahájena realizace projektu financovaného z Evropských strukturálních a investičních fondů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a ze státním rozpočtem ČR.

ZŠ Bulharská, školní rok 2020/2021

Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor má přibližně 30 pedagogů podle aktuálního počtu žáků. Sbor je stabilní. K fluktuaci nedochází. Ze školy se odchází zpravidla do důchodu. Ve škole pracuje výchovný poradce a metodik prevence sociálně patologických jevů. Struktura sboru z hlediska požadovaného vzdělání je příznivá. Převážná většina pedagogů je plně kvalifikována. Zbývající si vzdělání doplňují, někteří si je rozšiřují. V oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměřujeme na studium cizích jazyků, oblast kritického myšlení a oblast aktivizujících metod pedagogické práce. I věkové složení sboru je příznivé. Pracuje zde několik mladých pedagogů a vedle nich zkušení pedagogové středního a vyššího věku. Naše strategie je rozvíjet a podporovat vzájemnou spolupráci a týmovou práci, a to se nám daří. Dochází tak ke vzájemnému obohacování, což je přínosem pro všechny zúčastněné.

471

žáků ve školní roce 2021/2022

225

žáků na 1. stupni

246

žáků na 2. stupni

Nahlédněte do naší školy

Naše škola

Školní vzdělávací program č.j. ZŠ-Bul-470/2013
Poděkování

Sponzoři a dárci

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has bee to make a type specimen book. It has survived not only five ged. It was in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Alison Burgas
Product Designer
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has bee to make a type specimen book. It has survived not only five ged. It was in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Alison Burgas
Product Designer
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has bee to make a type specimen book. It has survived not only five ged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Alison Burgas
Product Designer

Kde naleznete naší školu?