Aktivity

Ve školním roce 2022/2023 chceme pokračovat v aktivitách, které mají na naší škole tradici:

  • říjen – Barevný týden
  • listopad/prosinec – Pasování na čtenáře
  • prosinec – Mikulášská nadílka, Vánoční dílny
  • únor – lyžařský kurz
  • duben – Velikonoční dílny
  • květen – Učení žáků 9. tříd na 1. stupni
  • červen – Den dětí, exkurze, výlety, sportovní dny

V průběhu celého roku nás čekají projektové dny na matematickou, digitální či pohybovou gramotnost apod.