Aktuality
Školní kolo Astronomické olympiády

Školní kolo Astronomické olympiády

Ve středu 22.11.2023 řešili žáci naší školy školní kolo Astronomické olympiády. Soutěž probíhala ve dvou kategoriích:

V kategorii G-H soutěžilo celkem 16 žáků 6. a 7. ročníku. Žáci měli za úkol zodpovědět testové otázky z astronomie, vyluštit astronomickou křížovku a podle obrázku poznat některé důležité vesmírné objekty. Za všechny odpovědi mohli získat maximálně 50 bodů. Všech 16 žáků získalo více než 20 bodů a stali se tak úspěšnými řešiteli školního kola a postupují do dalšího – krajského kola. Nejlépe se umístili:

  1. místo: Nela Holušová (7.B)
  2. – 3.místo: Natálie Axmanová (6.B) a Jakub Sládek (7.B)

Kategorii E-F řešilo celkem 19 žáků 8. a 9. ročníku. Žáci odpovídali na otázky v astronomickém testu, zkoumali pohyb vesmírné sondy na cestě k Plutu a četli z hvězdné mapy. Za všechny odpovědi mohli získat maximálně 50 bodů. Z 19 zúčastněných žáků 7 žáků získalo 20 a více bodů a stali se úspěšnými řešiteli školního kola a postupují do dalšího – krajského kola. Nejlépe se umístili:

  1. místo: Mikuláš Flamík (9.B)
  2. místo: Daniel Myšík (9.B)
  3. – 4. místo: Matěj Bosák (9.B) a Vojtěch Řepka (9.B)

Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme a přejeme jim hodně zdaru v krajském kole.

Mgr. Renáta Gonsorčíková