Aktuality
Projekt JAK v anglickém jazyce

Projekt JAK v anglickém jazyce

Žáci rádi pracují ve dvojicích nebo malých skupinách, čehož jsme využili v září při opakování učiva. Při tvorbě Wh otázek a odpovědí si žáci pomáhali házením kostky, slovní zásobu na téma prázdniny si procvičili popisováním a hádáním slov na kartičkách. Následně měli za úkol vytvořit ve skupinkách na toto téma příběh v minulém čase podle metody 5W (Kdo, Co, Kde, Kdy, Proč). Žáci si sami zvolili literární žánr (komedie, drama, horor, fantasy, romantický příběh atd.) a zároveň si rozdělili role ve skupině. Někdo byl prezentátorem, jiný předváděl příběh pantomimou, další vytvořil ilustraci z klíčových slov. U prezentování jsme se velmi pobavili, a protože naši tvůrci byli kreativní a vtipní, jejich příběhy nám zdobí třídy a lákají k dalšímu přečtení. Nakonec jednotlivá vystoupení hodnotili samotní žáci, kdy jednotlivým skupinkám přidělovali body od 1 do 3 vždy za prezentaci, pantomimu, ilustraci, hlučnost při práci a své hodnocení také zdůvodnili. Nebyl důležitý počet získaných bodů (body sloužily spíše jako doporučení, na čem mohou žáci příště zapracovat), ale každá skupina, která splnila zadaný úkol, si vysloužila jedničku.

V rámci barevného týdne jsme metodou brainwriting vytvořili plakát oblíbených barev třídy, pomocí kartiček si zopakovali primární a obvyklé barvy. Poté přišly na řadu i barvy neobvyklé, kdy žáci rozdělení do skupinek se snažili přiřadit k sobě kartičky anglických a českých netradičních barev. Uvědomili si podobnost některých názvů, a pokud si nevěděli rady, mohli si slovo vyhledat ve slovníku. Zjistili, jak se řekne například karmínová, šarlatová, slonová kost a další. Nástěnky nově zdobí nejen plakáty s barvami, ilustrace a příběhy o prázdninách, ale také básně haiku, které žáci napsali na téma ZŠ Bulharská. 

Mgr. Lenka Stolářová