Aktuality
Anglická soutěž 4. tříd Let´s play with English

Anglická soutěž 4. tříd Let´s play with English

První místo v anglické soutěži 4. tříd s názve Let´s play with English získal čtyřčlenný tým ve složení Ella Mikulíková 4.A, David Němeček 4.A, Filip Teložer 4.B a Václav Hořanský 4.B. 

Soutěž proběhla v pátek 21.4.2023 na ZŠ A. Hrdličky.

Cílem soutěže bylo, co nejlépe vyřešit 11 úkolů, ve kterých si žáci
mohli ověřit nejen znalost angličtiny, ale také schopnost týmové
spolupráce a hospodaření s časovým limitem. Soutěžní úlohy byly
rozmanité, děti sestavovaly věty, hledaly slova v osmisměrce, kreslily
obrázek podle návodu a v poslechových cvičeních doplňovaly chybějící
slova do textu. Největší zastoupení měly úkoly se zaměřením na
čtenářskou gramotnost, ve kterých týmy pracovaly s anglickými knihami.

Vítězům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Lenka Stolářová