Poděkování za sbírku pro ukrajinské rodiny

Vážení rodiče,

děkujeme za podpoření sbírky potravin a drogerie pro ukrajinské rodiny na Ostravsku. Díky dalším zapojeným subjektům (farnost Stará Bělá, další školy a instituce) se vybralo kolem 1000 kg věcí, které se v neděli 6.11.2022 rozdělily 98 osobám do 35 ukrajinských rodin. Řada z nich prožívá stres, velmi těžké osudy, včetně závažných onemocnění a úmrtí blízkých na Ukrajině a jsou za vaši podporu opravdu vděčni. Detaily o těchto aktivitách a fotografie z poslední akce najdete na tomto odkazu: https://farnost-starabela.cz/2022/11/07/sbirka-pro-ukrajinske-rodiny-a-setkani-ukrajinskych-rodin-6-11-2022/ 

S úctou děkuje také pan Vojtěch Vlček, koordinátor pomoci ukrajinským rodinám. 

Mgr. Zdeňka Šimíčková