Informace školní jídelny

Přihlašování nových strávníků a placení obědů:

pondělí 29. srpna od 8:00 do 11:00,
úterý 30. srpna od 8:00 do 11:00,
středa 31. srpna od 8:00 do 11.00,
v dalších dnech vždy v pokladních hodinách – od 7:30 do 9:00.

NOVÉ CENY OBĚDŮ OD 1. ZÁŘÍ 2022.

Prosíme rodiče o aktualizaci trvalých příkazů k platbě stravného na
měsíc září 2022 – stravné bylo splatné k 20. srpnu 2022.

Upozorňujeme na to, že strávník je přihlášen pouze do výše svého konta.
Peníze došlé v měsíci září jsou na měsíc následující. Pokud doplatíte až v září, musíte své dítě přihlásit na chybějící dny sami přes server www. strava.cz.

Ceny obědů:
I. kategorie 6-10 let 29,- Kč/1 oběd , na měsíc 610,- Kč
II. kategorie 11-14 let 31,- Kč/1 oběd, na měsíc 650,- Kč
III. kategorie 15 a více let – 33,- Kč/1 oběd, na měsíc 700,- Kč

Svačinka:

16,- Kč -, na měsíc 336,- Kč